بیش از 23 درصد مخازن سدهای خراسان‌جنوبی آب ذخیره دارند

خبرگزاری دانا مشاهده در مرجع
بیش از 23 درصد مخازن سدهای خراسان‌جنوبی آب ذخیره دارند

سروری گفت: در حال حاضر 23.87 درصد از مخازن سدهای استان آب ذخیره دارند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سعید سروری سرپرست شرکت آب منطقه‌ای خراسان‌جنوبی در گفت‌وگو با خاورستان، اظهار کرد: در خراسان جنوبی 8 سد مخزنی داریم و در حال حاضر 23.87 درصد از مخازن سدهای استان آب ذخیره دارند. وی افزود: حجم فعلی مخزن 18 میلیون مترمکعب است که در مدت مشابه سال گذشته 29.5 میلیون متر مکعب بوده است. سرپرست شرکت آب منطقه‌ای خراسان‌جنوبی بیان کرد: حجم کل مخزن سد رزه در شهرستان درمیان در تراز نرمال 24.16 میلیون‌متر مکعب، حجم فعلی مخزن 8.71، حجم مدت مشابه سال گذشته 9.88 و درصد پر بودن مخزن 36.05 میلیون‌متر مکعب است. سروری عنوان کرد: حجم کل مخزن سد دره بید طبس در تراز نرمال 4.2 میلیون‌متر مکعب، حجم فعلی مخزن 1.75، حجم مدت مشابه سال گذشته 3.80 و درصد پر بودن مخزن 41.67 میلیون‌متر مکعب است. وی اظهار کرد: حجم کل مخزن سد نهرین طبس در تراز نرمال 4.86 میلیون‌متر مکعب، حجم فعلی مخزن 1.58، حجم مدت مشابه سال گذشته 4.65 درصد پر بودن مخزن 32.51 میلیون‌متر مکعب است. سرپرست شرکت آب منطقه‌ای خراسان‌جنوبی گفت: حجم کل مخزن سد فرخی قاین در تراز نرمال 8.83 میلیون‌متر مکعب، حجم فعلی مخزن 3.55، حجم مدت مشابه سال گذشته 4.78 و درصد پربودن مخزن 40.20 میلیون‌متر مکعب است. سروری خاطرنشان کرد: حجم کل مخزن سد شهید پارسا سرایان در تراز نرمال 4.13 میلیون‌متر مکعب، حجم فعلی مخزن 0.83، حجم مدت مشابه سال گذشته 1.92 و درصد پربودن مخزن 20.10 میلیون‌متر مکعب است. وی افزود: حجم کل مخزن سد کریت طبس در تراز نرمال 7.57 میلیون‌متر مکعب، حجم فعلی مخزن 0.12، حجم مدت مشابه سال گذشته 1.41 و درصد پربودن مخزن 1.56 میلیون‌متر مکعب است. سرپرست شرکت آب منطقه‌ای خراسان‌جنوبی عنوان کرد: حجم کل مخزن سد حاجی آباد زیرکوه در تراز نرمال 4.6 میلیون‌متر مکعب، حجم فعلی مخزن 1.45، حجم مدت مشابه سال گذشته 3.04 و درصد پر بودن مخزن 31.52 میلیون‌متر مکعب است. سروری بیان کرد: حجم کل مخزن سد سیاهوی سربیشه در تراز نرمال 17 میلیون‌متر مکعب و سایر موارد صفر است. انتهای پیام /