شنبه 5 اسفند 1402

بیش از10 هزار ایثارگر نخبه در جشنواره «شهید پیشرفت» شرکت کردند

خبرگزاری ایرنا مشاهده در مرجع

تهران - ایرنا - مدیرکل دفتر دانش‌پژوهان و تشکل‌های شاهد و ایثارگر بنیاد شهید و ایثارگران گفت: 10 هزار و 200 ایثارگر نخبه در جشنواره «شهید پیشرفت» شرکت کردند که برگزیدگان این رویداد به پارک‌های علم و فناوری برای حمایت‌های مالی معرفی می‌شوند.