چهارشنبه 3 مرداد 1403

تحقق 62 درصد از برنامه تولید مسکن 2 سال نخست دولت سیزدهم

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
تحقق 62 درصد از برنامه تولید مسکن 2 سال نخست دولت سیزدهم

سرپرست معاونت ساماندهی و بازآفرینی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران از تحقق 62 درصدی برنامه تولید مسکن در دو سال ابتدای دولت سیزدهم خبر داد.

سرپرست معاونت ساماندهی و بازآفرینی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران از تحقق 62 درصدی برنامه تولید مسکن در دو سال ابتدای دولت سیزدهم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یداله آقایی سرپرست معاونت ساماندهی و بازآفرینی شهری گزارشی از عملکرد استان‌ها در خصوص نوسازی مسکن ارائه کرد و گفت: عملکرد استان‌ها بر اساس درصد تحقق برنامه تولید مسکن نسبت به سهمیه دو سال ابتدایی 62 درصد است. آمار نوسازی استان‌ها در 6 ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 1401 19.7 درصد رشد داشته است.

سرپرست معاونت ساماندهی و بازآفرینی شهری با بیان اینکه استان‌های خراسان، هرمزگان و مازندران در نوسازی مسکن روند صعودی داشته‌اند، تصریح کرد: میانگین درصد نوسازی بافت فرسوده به تولید واحد مسکونی کل کشور در بهار امسال 20.9 درصد بوده است. به گفته او شهرهای تهران، مشهد، کرمانشاه، تبریز و اصفهان در سال جاری به لحاظ تعداد واحد به ترتیب جز شهرهای برتر در این حوزه به شمار می‌روند.

آقایی ادامه داد: با تاکید وزیر راه و شهرسازی میزان تسهیلات نوسازی مردمی در بافت‌های فرسوده از 30 هزار واحد به 40 هزار واحد افزایش یافت که باید قرارداد آن تا پایان سال با بانک عامل بسته شود.

وی همچنین از افتتاح 30 هزار واحد نوسازی مردمی در آینده نزدیک با حضور رئیس جمهور خبر داد و از شهرداری‌ها خواست تا برای آماده شدن این افتتاح شرکت را یاری دهند.