ترکیب 11 نفره پیکان مقابل پرسپولیس مشخص شد

خبرگزاری فارس مشاهده در مرجع
ترکیب 11 نفره پیکان مقابل پرسپولیس مشخص شد