یک‌شنبه 1 خرداد 1401

تصاویر / آرامش در بازار خوزستان

خبرگزاری دانا مشاهده در مرجع
تصاویر / آرامش در بازار خوزستان

با اعلام قیمت‌های جدید آرامش نسبی در بازارهای خوزستان حاکم شده و اغلب کالاهای اساسی به اندازه کافی در فروشگاه‌ها موجود است.

به گزارش سرویس چندرسانه ای شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با اعلام قیمت‌های جدید آرامش نسبی در بازارهای خوزستان حاکم شده و اغلب کالاهای اساسی به اندازه کافی در فروشگاه‌ها موجود است هر چند برخی فروشگاه‌ها از اختصاص نیافتن روغن گله مند هستند.

تصاویر / آرامش در بازار خوزستان 2
تصاویر / آرامش در بازار خوزستان 3
تصاویر / آرامش در بازار خوزستان 4
تصاویر / آرامش در بازار خوزستان 5
تصاویر / آرامش در بازار خوزستان 6
تصاویر / آرامش در بازار خوزستان 7
تصاویر / آرامش در بازار خوزستان 8
تصاویر / آرامش در بازار خوزستان 9
تصاویر / آرامش در بازار خوزستان 10
تصاویر / آرامش در بازار خوزستان 11
تصاویر / آرامش در بازار خوزستان 12
تصاویر / آرامش در بازار خوزستان 13
تصاویر / آرامش در بازار خوزستان 14
تصاویر / آرامش در بازار خوزستان 15
تصاویر / آرامش در بازار خوزستان 16
تصاویر / آرامش در بازار خوزستان 17
تصاویر / آرامش در بازار خوزستان 18
تصاویر / آرامش در بازار خوزستان 19
تصاویر / آرامش در بازار خوزستان 20
تصاویر / آرامش در بازار خوزستان 21