چهارشنبه 19 مرداد 1401

توسعه باغداری گلستان ضرورت حرکت در مسیر درآمدزایی و صادرات‌محوری

خبرگزاری ایرنا مشاهده در مرجع

گرگان - ایرنا - باغداری، سرمایه‌گذاری بلند مدت اقتصادی با تکیه بر تامین امنیت غذایی و مزایایی چون درگیرکردن چرخ‌دنده‌های تولید به نیروی کار و کارآفرینی در گلستان است که نگهداری اصولی و نوسازی و اصلاح درختان و باغات، منجر به افزایش تولید شده و درآمد بهره‌برداران و رونق صادرات را به همراه خواهد داشت.