جمعه 4 اسفند 1402

تکنیکهای خودگویی | ترفندهای جایگزین کردن خودگویی‌های منفی با مثبت

وب‌گاه 55 آنلاین مشاهده در مرجع

در ادامه تکنیکهای خودگویی مطرح میشه که با کمکشون میتونید سریعتر خودگویی های منفی رو شناسایی کنید، متوقف کنید و جای اونهارو با خودگویی های مفید و مثبت عوض کنید.