شنبه 5 اسفند 1402

جاسوسی هکرها از دوربین‌های امنیتی از پشت دیوار

خبرگزاری ایرنا مشاهده در مرجع

تهران - ایرنا - تحقیقات جدید نشان داده است هکرها می‌توانند از پشت دیوارها و از طریق امواج الکترومغناطیس ساطع شده از سیم‌های دوربین، از دوربین‌های امنیتی جاسوسی کنند.