جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان شنبه 22 آذر

خبرگزاری تسنیم مشاهده در مرجع

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز شنبه 22 آذر 99 اعلام شد.