جزییات نشست امروز کمیسیون امنیت ملی مجلس / ظریف: با دو قطبی میدان و دیپلماسی موافق نیستم

خبرگزاری فارس مشاهده در مرجع
جزییات نشست امروز کمیسیون امنیت ملی مجلس / ظریف: با دو قطبی میدان و دیپلماسی موافق نیستم