چهارشنبه 19 مرداد 1401

جشنواره فارابی توانایی پاسخ به نیاز‌های عینی جامعه را دارد

خبرگزاری دانشجو مشاهده در مرجع
جشنواره فارابی توانایی پاسخ به نیاز‌های عینی جامعه را دارد

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، سعید زاهدانی عضو کارگروه علوم اجتماعی سیزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فارابی، با اشاره به اینکه جشنواره فارابی می‌تواند خط مقدم تحول علوم انسانی باشد گفت: جشنواره‌ها اصولا یک ابزار تشویقی هستند و حرکت تربیتی با تنبیه و تشویق شکل می‌گیرد. در همین راستا اگر جشنواره فارابی قصد تحول در علوم انسانی را دارد، باید خواستگاه تشویقی خود را گسترش دهد؛ اما...

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، سعید زاهدانی عضو کارگروه علوم اجتماعی سیزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فارابی، با اشاره به اینکه جشنواره فارابی می‌تواند خط مقدم تحول علوم انسانی باشد گفت: جشنواره‌ها اصولا یک ابزار تشویقی هستند و حرکت تربیتی با تنبیه و تشویق شکل می‌گیرد. در همین راستا اگر جشنواره فارابی قصد تحول در علوم انسانی را دارد، باید خواستگاه تشویقی خود را گسترش دهد؛ اما تنها با این اقدام مسیر تحولی مورد نظر در حوزه علوم انسانی شکل نمی‌گیرد؛ بلکه به یک جریان سازی فکری و عملی نیاز دارد، که توسط افراد مستعد ارزشمند و دانشمند ایجاد شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: بنابراین یکی از مهم‌ترین جریان سازی‌های فکری و عملی ایجاد یک گروه متحد در کنار جشنواره فارابی است که بتواند توجیه کننده عملکرد جشنواره در انتخاب آثار باشد. این اقدام بسیار مهم و دشواری است، زیرا توجیه مقبول باید هم‌راستا با منطق افرادی که مخاطب جشنواره فارابی هستند، باشد و ترجیحات با منطق آنان و از طریق متحدین و با اشاره به آثار جشنواره پذیرفته شود. در واقع عبارت گفتمان سازی در کنار جشنواره می‌تواند ارتقاء منزلت آن را بوجود آورد.

زاهدانی به ظرفیت‌های جشنواره جهت ارتباط علمی بین اساتید ایرانی و غیرایرانی اشاره کرد و گفت: گفتمان‌سازی در کنار جشنواره فارابی برای توضیح ترجیحات، می‌تواند مورد ارتقاء علمی میان اساتید ایرانی قرار بگیرد. برای اینکه غیر ایرانی‌ها هم به این جریان بپیوندند، به همان اصطلاح اشتراک منطق نیاز است. امروزه در بحث تحول علوم انسانی با یکی از مهم‌ترین و دشوارترین اختلافات بین علوم انسانی موجود و علوم انسانی مطلوب مواجه شده‌ایم.

وی در ادامه گفت: علوم انسانی موجود واقعیت غیب را قبول ندارد، اما در علوم انسانی مطلوب واقعیت غیب در آن نهفته است. این اختلاف موجود به واقعیت نگاه می‌کند. مطلوب علوم انسانی مربوط به ایران اسلامی است که واقعیت را دنبال می‌کند.

زاهدانی درباره اینکه دستاورد‌های علمی فارابی تا چه میزان می‌تواند پاسخگوی نیاز‌های عینی جامعه باشد، گفت: جشنواره فارابی حتما توانایی پاسخ به نیاز‌های عینی جامعه را دارد. در واقع از همان مکانیزم تشویق می‌تواند در راستای پاسخ به نیاز‌های عینی جامعه کمک بگیرد؛ که شاخه‌های مختلفی را هم در برمی‌گیرد.

وی افزود: هر زمان آثار بنیادی، کاربردی و نظری از یکدیگر جدا می‌شوند و به هر کدام از زیر مجموعه‌ها جایزه داده می‌شود مکانیزم تشویق شکل می‌گیرد. این امر سبب می‌شود تا نیاز‌های عینی جامعه به سمت هدف مورد نظر حرکت کنند. این پژوشگر حوزه علوم انسانی به کمک جشنواره فارابی به عدم ایستایی علوم انسانی در ایران اشاره کرد و گفت: اساسا فرهنگ و تمام اجزای آن با هم در ارتباط هستند و به همین علت عدم ارتباط مراکز و نهاد‌های مختلف با جشنواره امکان‌پذیر نیست. این هماهنگی فرهنگی باید شکل بگیرد، البته در جامعه ما به علت دوگانگی فرهنگی کار بسیار سخت و دشواری است.

زاهدانی در پایان تصریح کرد: درواقع بحث وحدت حوزه و دانشگاه در راستای هماهنگ کردن این واحد علمی است که نهاد‌های اجرایی و متولی امور فرهنگی باید با این جریان هماهنگ باشند، اما متاسفانه واحد‌های علمی حوزه و دانشگاه از هم جدا هستند و دستگاه‌های اجرایی یا متولی فرهنگ عمدتا گرایشات دانشگاهی دارند.