شنبه 5 اسفند 1402

خبر مهم در مورد تبدیل سند قولنامه مسکن به سند رسمی

وب‌گاه عصر ایران مشاهده در مرجع

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پس از سال‌ها در آستانه نهایی شدن است.