دانشجویان متاهل 2 برابر مجردها تسهیلات می‌گیرند

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
دانشجویان متاهل 2 برابر مجردها تسهیلات می‌گیرند

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت: در سال تحصیلی جدید تسهیلات دانشجویی مجردها 30 درصد و تسهیلات دانشجویان متاهل 60 درصد افزایش یافته است.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت: در سال تحصیلی جدید تسهیلات دانشجویی مجردها 30 درصد و تسهیلات دانشجویان متاهل 60 درصد افزایش یافته است.

دریافت 4 MB