10 درصد دانش‌آموزان کتاب درسی سفارش نداده‌اند / ترک تحصیل مطرح است؟

خبرگزاری تسنیم مشاهده در مرجع

حدود 1.5 میلیون دانش‌آموز هنوز کتاب‌های درسی را سفارش نداده‌اند، این شائبه مطرح است که آیا ترک تحصیل باعث این موضوع شده است؟