سه‌شنبه 2 مرداد 1403

درهای دولت به روی مدیران جدید گشوده می‌شود؟

وب‌گاه عصر ایران مشاهده در مرجع

جواد آذری جهرمی، رسول جعفریان و سمیه توحید‌لو نمونه‌های موفقی در مدیریت‌های میانی در سال‌های گذشته‌اند