دستمزد عجیب نیمار در پاریس / دقیقه‌ای یک و نیم میلیون تومان!

خبرگزاری فارس مشاهده در مرجع
دستمزد عجیب نیمار در پاریس / دقیقه‌ای یک و نیم میلیون تومان!