دیدار رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری با وزیرخارجه / ترویج روحیه مقاومت دربرنامه های فرهنگی

خبرگزاری فارس مشاهده در مرجع
دیدار رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری با وزیرخارجه / ترویج روحیه مقاومت دربرنامه های فرهنگی