رئیس انجمن بسکتبال با ویلچر: برای برپایی اردوها به دنبال پروتکل بهداشتی دقیق هستیم

خبرگزاری فارس مشاهده در مرجع
رئیس انجمن بسکتبال با ویلچر: برای برپایی اردوها به دنبال پروتکل بهداشتی دقیق هستیم