شنبه 5 اسفند 1402

رفت و آمد نخبگان ایرانی مقیم خارج از کشور تسهیل می‌شود

خبرگزاری ایرنا مشاهده در مرجع

تهران - ایرنا - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به مرکز همکاری های علمی بین المللی این وزارتخانه دستور داد با همکاری بنیاد ملی نخبگان و سایر دستگاه‌های مرتبط، نسبت به تدوین طرح تسهیل رفت و آمد نخبگان به داخل کشور و ارائه مشوق برای بازگشت آنها اقدام و برای تصویب در نشست آتی کارگروه علمی شورای ایرانیان خارج از کشور ارائه کند.