ساخت کنتور گاز میکروترمال با استفاده از توان داخلی

خبرگزاری تسنیم مشاهده در مرجع

یک شرکت دانش بنیان ایرانی توانست با استفاده از توان متخصصان داخلی، کنتور گاز میکروترمال را برای اندازه‌گیری میزان مصرف خانگی گاز و نمایش میزان واقعی مصرف آن تولید کند.