سحاب چیست؟

خبرگزاری میزان مشاهده در مرجع
سحاب چیست؟

سحاب به مشتریان بانک این امکان را می‌دهد که مشتریان با کار خود بتوانند به هر بانک دیگر عضو مرکز شتاب حواله کنند.

خبرگزاری میزان - سحاب این امکان را به مشتریان بانک می‌دهد که با استفاده از کارت خود بتوانند به هر بانک دیگر عضو مرکز شتاب حواله ارسال کنند. استفاده از این سامانه بر اساس مبلغ کارت به کارت بین 500 تومان تا 3 هزار و 300 تومان کارمزد دارد. یکی از ویژگی‌های سحاب این است که استفاده از آن در شعبه و خودپرداز‌ها و همچنین دراینترنت بانک میسر است. برای استفاده از خدمات سحاب در شعبه، از دستگاه کارتخوان و منوی تحویلداری می‌توان استفاده کرد. به طور کلی سقف حواله کارت به کارت بین بانکی سحابی از طریق خودپرداز‌ها و اینترنت بانک برای هر کارت در هر شبانه روز معادل 3 میلیون تومان است. همچنین سقف حواله کارت به کارت بین بانکی سحابی از طریق شعب برای هر کارت در هر شبانه روز معادل 15 میلیون تومان است. برای استفاده از خدمات سحاب در شعب، مشتری باید فرم مخصوص انتقال را تکمیل کند و حواله‌های سحابی فقط با کارت امکانپذیر است. لازم به ذکر است که در سامانه حواله الکترونیک بین بانکی سحاب امکان بررسی محدود مشخصات انتقال گیرنده پیش از عمل انتقال وجود دارد. انتقال‌ها به صورت آنی انجام می‌شود و وجه بلافاصله به حساب انتقال گیرنده واریز می‌گردد. تسویه بین بانکی از طریق مرکز شتاب و بعد از تسویه تمام تبادلات روزانه مرکز مزبور انجام می‌گردد. به طور کلی امکان برگشت دستور پرداخت در سحاب وجود ندارد و وجه به حساب پیش فرض کارت انتقال گیرنده منتقل می‌شود.