چهارشنبه 26 مرداد 1401

سرمربی ایرانی تیم ملی فوتسال زنان عراق: اردوهای خوب مسیر قهرمانی را هموار کرد

خبرگزاری ایرنا مشاهده در مرجع

تهران - ایرنا - سرمربی ایرانی تیم ملی فوتسال زنان عراق گفت: قهرمانی این تیم در غرب آسیا به دلیل حضور آنها در اردوی تدارکاتی ایران بود.