جمعه 4 اسفند 1402

سوپرایز جدید برای دارندگان سهام عدالت

وب‌گاه 55 آنلاین مشاهده در مرجع

از اواسط دهه80 تاکنون که سهام عدالت واگذار شده است برخی از مشمولان سهام عدالت فوت کرده‌اند.