شام غریبان شهادت امام رضا (ع)

خبرگزاری ایسنا مشاهده در مرجع
شام غریبان شهادت امام رضا (ع)

همزمان با شب شهادت حضرت امام رضا (علیه‌السلام)، آئین سنتی شام غریبان با حضور زائران و خادمان حضرت رضا (ع) در حرم مطهر رضوی برگزار شد

شام غریبان شهادت امام رضا (ع) 2
شام غریبان شهادت امام رضا (ع) 3
شام غریبان شهادت امام رضا (ع) 4
شام غریبان شهادت امام رضا (ع) 5
شام غریبان شهادت امام رضا (ع) 6
شام غریبان شهادت امام رضا (ع) 7
شام غریبان شهادت امام رضا (ع) 8
شام غریبان شهادت امام رضا (ع) 9
شام غریبان شهادت امام رضا (ع) 10
شام غریبان شهادت امام رضا (ع) 11
شام غریبان شهادت امام رضا (ع) 12
شام غریبان شهادت امام رضا (ع) 13
شام غریبان شهادت امام رضا (ع) 14
شام غریبان شهادت امام رضا (ع) 15
شام غریبان شهادت امام رضا (ع) 16
شام غریبان شهادت امام رضا (ع) 17
شام غریبان شهادت امام رضا (ع) 18
شام غریبان شهادت امام رضا (ع) 19
شام غریبان شهادت امام رضا (ع) 20