صباغیان بافقی: قانون‌گریزی عامل اصلی بروز مشکلات در کشور است، نه تحریم

خبرگزاری فارس مشاهده در مرجع
صباغیان بافقی: قانون‌گریزی عامل اصلی بروز مشکلات در کشور است، نه تحریم