صدور مجوز افزایش سرمایه سنگین بیمه ملت از تجدید ارزیابی

خبرگزاری دانا مشاهده در مرجع
صدور مجوز افزایش سرمایه سنگین بیمه ملت از تجدید ارزیابی

سازمان بورس، مجوز افزایش سرمایه 976 درصدی شرکت بیمه ملت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها را صادر کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از روابط عمومی بیمه ملت، سازمان بورس، مجوز افزایش سرمایه 976 درصدی شرکت بیمه ملت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها را صادر کرد.

صدور مجوز افزایش سرمایه سنگین بیمه ملت از تجدید ارزیابی 2