شنبه 29 اردیبهشت 1403

صدور 124 میلیارد تومان ضمانت‌نامه برای واحدهای صنعتی و تولیدی استان تهران

خبرگزاری ایرنا مشاهده در مرجع

تهران - ایرنا - مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران گفت: در سال گذشته به ارزش 124 میلیارد تومان برای واحدهایی صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان تهران ضمانت‌نامه صنعتی صادر شده است.