طرح ساماندهی واردات خودرو در مجلس تصویب شد

خبرگزاری تسنیم مشاهده در مرجع

طرح ساماندهی بازار خودرو در جلسه امروز مجلس مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به تصویب نمایندگان رسید.