جمعه 7 مهر 1402

عاقبت زمامدارانی که به نیازمندی‌های مردم توجهی نمی کنند

خبرگزاری خبرنگاران جوان مشاهده در مرجع
عاقبت زمامدارانی که به نیازمندی‌های مردم توجهی نمی کنند

هر زمامداری که از نیازمندی‌های مردم، خود را پنهان سازد، خداوند از او و خواسته‌هایش در رستاخیز، پنهان می شود.

حضرت علی (ع) فرموده اند: «ایُما وال اِحتَجَبَ عَن حَوائِجِ الناسِ، احتَجَبَ اللهُ عَنهُ یَومَ القِیامَهِ وعَن حَوائِجِهِ و ان أخَذَ هَدِیَهً کانَ غُلولاً و ان أخَذَ رَشوَهً فَهُوَ مُشرِک»«هر زمامداری که از نیازمندی‌های مردم، خود را پنهان سازد، خداوند از او و خواسته‌هایش در رستاخیز، پنهان شود و اگر زمامدار، هدیه بپذیرد، خیانتکار باشد و اگر رشوه قبول کند، پس او مشرک است.»

باشگاه خبرنگاران جوان فرهنگی هنری قرآن و عترت