یک‌شنبه 5 تیر 1401

عبودتیان: دولت در نقطه‌ای قرار داشت که مجبور به حذف ارز ترجیحی بود

خبرگزاری ایرنا مشاهده در مرجع

تهران - ایرنا - دستیار رئیس جمهور در امر مردمی‌سازی دولت با بیان اینکه دولت در نقطه‌ای قرار داشت که مجبور به حذف ارز ترجیحی بود، گفت: از آنجا که در دولت قبلی تکالیف انجام نشده بود، دولت سیزدهم مجبور بود دست به چنین کاری بزند.