عضویت 2 هزار نوجوان در 60 انجمن ادبی کانون پرورش فکری

خبرگزاری تسنیم مشاهده در مرجع

بیش از 60 انجمن شعر با عضویت دو هزار نفر از سوی کانون پرورش فکری در سراسر کشور فعالیت می‌کنند. اعضای این انجمن‌ها، نوجوانان علاقه‌مند و نوقلم هستند.