فدراسیون فوتبال: وضعیت VAR تا دو هفته آینده مشخص می شود

خبرگزاری فارس مشاهده در مرجع
فدراسیون فوتبال: وضعیت VAR تا دو هفته آینده مشخص می شود