شنبه 5 اسفند 1402

فرمانده فراجا: در یکی از حساس ترین زمان ها هستیم / پیچ های پی در پی زیادی داریم

وب‌گاه عصر ایران مشاهده در مرجع

فرمانده فراجا: شاید یکی از رمز و رازهای این قصه پر رمز همین است که عشق به امام زمان، هوش و دل را متوجه امر امام می‌کند و نتیجه این عقلانیت بهره اخروی نیز دارد. همین مسئله پاسدارها را از بقیه متمایز می کند. افراد کمیته صحابه امام و صحابه خاص شدند و در هر مرحله وفادار ماندند.