سه‌شنبه 15 آذر 1401

«فرید کرم پور» مدافع امنیت بر اثر حمله وحشیانه آشوبگران به شهادت رسید

خبرگزاری ایرنا مشاهده در مرجع

تهران - ایرنا - استواریکم «فرید کرم پور جمعی» که بر اثر حمله وحشیانه اشرار آشوبگر و به علت شدت و تعدد جراحات وارده در بیمارستان بستری بود ظهر امروز - سه شنبه - به فیض شهادت نائل شد.