فعالیت‌های قرآنی در نیروهای مسلح گسترش می‌یابد / برگزاری دوره‌های مهارت‌آموزی سربازان

خبرگزاری فارس مشاهده در مرجع
فعالیت‌های قرآنی در نیروهای مسلح گسترش می‌یابد / برگزاری دوره‌های مهارت‌آموزی سربازان