فولادهای گمشده پیدا شدند؟!

خبرگزاری خبرنگاران جوان مشاهده در مرجع

سرپرست معاونت معادن وزارت صمت گفت: هیچ فولادی گم نشده و رقم 2.6 میلیون تن اعلام شده درباره اختلاف آمار تولید و مصرف صحیح نیست.