فیلم / حضور تماشاگران بر روی پشت‌بام خانه های مجاور ورزشگاه وطنی

خبرگزاری فارس مشاهده در مرجع