لغو برگزاری رقابت‌های جهانی کشتی در رده زیر 23 سال

خبرگزاری فارس مشاهده در مرجع
لغو برگزاری رقابت‌های جهانی کشتی در رده زیر 23 سال