مجیدی: خوش شانس بودیم برنده می شدیم / از فردا روی بازی با گل گهر تمرکز می کنیم

خبرگزاری فارس مشاهده در مرجع
مجیدی: خوش شانس بودیم برنده می شدیم / از فردا روی بازی با گل گهر تمرکز می کنیم