مسابقات بین‌المللی قرآن همزمان با مبعث برگزار می‌شود / صرفه‌جویی 50 درصدی هزینه‌ها

خبرگزاری فارس مشاهده در مرجع
مسابقات بین‌المللی قرآن همزمان با مبعث برگزار می‌شود / صرفه‌جویی 50 درصدی هزینه‌ها