یک‌شنبه 30 اردیبهشت 1403

مشارکت بالای مردمی در رفع تداخلات زمین / صدور اسناد اراضی کشاورزی شتاب گرفت

خبرگزاری ایرنا مشاهده در مرجع

تهران - ایرنا - رییس سازمان امور اراضی کشور، ارتقای کمی و کیفی اقدامات در رفع تداخلات و صدور سند تک برگ اراضی کشاورزی را در سایه مشارکت فعال مردم ممکن دانست و سند دار شدن اراضی کشاورزی را کاری مردمی برای مردم خواند.