مناجات‌خوانی 2 مداح در دومین شب قدر 1400

خبرگزاری فارس مشاهده در مرجع
مناجات‌خوانی 2 مداح در دومین شب قدر 1400