جمعه 4 اسفند 1402

نرخ تورم مهر ماه کاهش یافت

وب‌گاه مشرق نیوز مشاهده در مرجع
نرخ تورم مهر ماه کاهش یافت

مرکز آمار ایران گزارش داد: در مهرماه 1402 نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به 45,5 درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، 0.6 درصد کاهش یافته است.

به گزارش مشرق، گزارش مرکز آمار ایران حاکی است: در مهر ماه 1402 شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد 206,5 رسیده است که نسبت به ماه قبل، 2.3 درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 39.2 درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، 45.5 درصد افزایش داشته است.

در مهر ماه 1402 تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، 39,2 درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، 39.2 درصد بیشتر از مهر ماه 1401 برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. تورم نقطه به نقطه مهر ماه 1402 در مقایسه با ماه قبل، 0,3 واحد درصد کاهش یافته است.

در مهر ماه 1402 تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر 2,3 درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، 0.5 درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، 3.3 درصد بوده است.

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. در مهرماه 1402 نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به 45,5 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 0,6 واحد درصد کاهش یافته است.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در مهر ماه 1402

نرخ تورم سالانه کشور در مهر ماه 1402 برابر 45,5 درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از 44.6 درصد برای دهک اول، تا 46.5 درصد برای دهک دهم است.

بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به 1.9 واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (0.7 واحد درصد) 1.2 واحد درصد افزایش داشته است.

نرخ تورم مهر ماه کاهش یافت 2