چهارشنبه 3 مرداد 1403

نشست انتخاباتی «مصطفی پورمحمدی» در دانشگاه تهران

خبرگزاری میزان مشاهده در مرجع

«مصطفی پورمحمدی» نامزد چهاردهمین دوره ریاست جمهوری روز دوشنبه (4 تیر 1403) با حضور در دانشگاه تهران در جمع دانشجویان حاضر و با آن‌ها گفتگو کرد.