نظر آیت‌الله بهجت درباره استخاره با قرآن و تسبیح / چه اندازه می‌توان با اتکا به استخاره عمل کرد؟

خبرگزاری تسنیم مشاهده در مرجع

کسی که این مطلب را که قرآن «تبیان کل شی‌ء» است دنبال کند، عجایب و غرایب می‌بیند. ولی ما می‌ترسیم که اگر تفأل به قرآن بزنیم بلایی بر سرمان بیاید!