هیچ منع قانونی برای "افزایش مجدد حقوق کارگران" در سال جاری وجود ندارد

خبرگزاری تسنیم مشاهده در مرجع

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: هیچ‌گونه مانع قانونی برای افزایش مجدد حقوق کارگران پیش از پایان سال جاری وجود ندارد.