واردات گندم در صورت اصلاح نشدن قیمت خرید تضمینی قطعی است

خبرگزاری فارس مشاهده در مرجع
واردات گندم در صورت اصلاح نشدن قیمت خرید تضمینی قطعی است