والی: با تمام وجود راهی آسیا می‌شویم / قاسمی‌نژاد: پا پس نکشیدیم و یک قهرمانی به هواداران تقدیم کردیم

خبرگزاری فارس مشاهده در مرجع
والی: با تمام وجود راهی آسیا می‌شویم / قاسمی‌نژاد: پا پس نکشیدیم و یک قهرمانی به هواداران تقدیم کردیم