چهارشنبه 6 مهر 1401

وزارت علوم همچون گذشته با معاونت علمی ریاست جمهوری تعامل و هم‌افزایی خواهد داشت

خبرگزاری ایرنا مشاهده در مرجع

تهران - ایرنا - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در واکنش به تغییر مدیریت اخیر در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاکید کرد: وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در دوره جدید ریاست این معاونت همچون گذشته برای خلق ثروت از دانش با یکدیگر همکاری، تعامل و هم افزایی خواهند داشت.