پاشازاده همه کاره استقلال نیست

خبرگزاری خبرنگاران جوان مشاهده در مرجع

مهدی پاشازاده معاون باشگاه استقلال قرار نیست همه کاره این باشگاه شود.